Wij zijn gespecialiseerd op het gebied van leegstaande woningen na overlijden of na echtscheiding, wij staan ​​voor u klaar een beroep doen op onze diensten uw woning aan ons toevertrouwen wij zorgen voor het verwijderen van alles met Eindschoonmaak. Levering van de sleutels op Lege gebouwen: Omvangrijke voorwerpen die u hinderen in uw doorgang, een zolder, garage, kelder of uw terras hinderen u, uw toegang wordt geblokkeerd door puin doe een beroep op onze diensten. Leeg appartement: Een eetkamer om weg te gooien? Een bank om op te ruimen of objecten, aarzel niet om contact met ons op te nemen Reis naar Vlaanderen Vide Maison Flandres is een Belgisch bedrijf, geleid door een Nederlandstalige. Onze zaakvoerder, heeft een anciënniteit van meer dan 30 jaar op het vlak van "Vide Maison". Deze ervaring wordt aangeboden aan onze klanten, om hen te helpen in hun belang. We zijn actief in heel België en voornamelijk in Vlaams-Brabant, Henegouwen, Wallonië en Luxemburg. U wilt uw huis, kelder of zolder leegmaken of ontruimen; wij zijn specialisten op het gebied van woningontruiming. Ons bedrijf reageert positief op uw telefoontje en biedt u direct een afspraak aan. Daar aangekomen beoordeelt onze salesmanager het te legen samenstel. Het bepaalt ook de kosten die worden gemaakt. Op basis van de resultaten kunnen zich drie gevallen voordoen: 1. Je hebt goede dingen: kunstwerken of andere, een prijs die je moet betalen, wordt overeengekomen 2.De waarde van de te legen set dekt de kosten met een kleine winst, het legen is gratis 3. De te legen set valt onder de categorie omvangrijke artikelen en is niet recupereerbaar, hiervoor wordt een aan ons te betalen prijs afgesproken Kan de inhoud van uw eigendom evalueren en u een gepersonaliseerde offerte aanbieden Snel en schoon werk. Het te ontruimen pand wordt ontruimd en in perfecte staat achtergelaten Respecteert de wensen van notarissen en vastgoedbeheerders Kan waardevolle hulp bieden aan makelaars, door huizen of andere eigendommen die ze te koop of te huur hebben leeg te maken en schoon te maken Gratis schatting en reizen zonder enige verplichting 7 dagen per week bereikbaar en binnen 24 uur operationeel

Nous sommes spécialisés dans le domaine du vide maisons après un décès ou après un divorces, nous sommes la pour vous aider fait appel à nos services confiez nous votre habitation on s'occupe de tout retirer avec Nettoyage fin de chantier. Remise des clés le 

Vide immeubles : 

Les objets encombrant qui vous gêne dans votre passage, un greniers, garage, une cave ou votre terrasse vous gène votre accès est bloqué par les débris  faite appel à nos services.

Vide appartement :

Une salle à manger à jeter ? Un canapé à débarrasser ou des objets n'hésitez pas à nous contacter 

Déplacement en Flandre 

Vide Maison Flandres est une entreprise belge, gérée par un néerlandophone . Notre gérant, dispose d'une ancienneté de plus de 30 ans dans le domaine du "Vide Maison". Cette expérience, est offerte à notre clientèle, pour l'aider au mieux de ses intérêts.

Nous sommes actifs dans toute la Belgique, et principalement au Brabant Flamand, le Hainaut, la Wallonie et le Luxembourg.

Vous voulez vider ou débarrasser votre maison, votre cave ou votre grenier de leur contenu; nous sommes les spécialistes du vide maison. Notre entreprise répondra positivement à votre appel, et vous proposera directement un rendez-vous. Une fois sur place, notre responsable commerciaprocédera à l'évaluation de l'ensemble à vider. Il déterminera également, les frais qui seront engagés. Sur base des résultats, trois cas de figure peuvent se présenter:

1.Vous avez de bonnes choses: objets d'arts ou autres, un prix à vous payer sera convenu

2.La valeur de l'ensemble à vider, couvre les frais avec un léger bénéfice, le vidage sera gratuit

3.L'ensemble à vider relève du niveau des encombrants et n'est pas valorisable, un prix à nous payer sera convenu

Peut évaluer le contenu de votre bien, et vous proposer un devis personnalisé

Travail rapide et propre. Les locaux à vider sont débarrassés et laissés dans un état irréprochable

Respecte les désidératas des notaires et des administrateurs de biens

Peut apporter une aide appréciable aux agences immobilières, en vidant et nettoyant les maisons ou tout autre bien qu'elles ont à vendre ou à louer

Devis et déplacement gratuits et sans aucun engagement

Disponibilité 7 jours / 7 et peut être opérationnelle endéans les 24h